Grävarbeten och dränering i Valdemarsvik & Ringarum

Gräv, väghyvling, bergkross och m.m.

Erfarna inom markarbeten

Vi på Lennart Andersson Entreprenad AB utför allt inom mark- och grävarbeten.
Vi har lång erfarenhet av bl.a. dränering och arbetar kring Östergötlands län,
Söderköping och Valdemarsviks kommuner samt mycket kring Ringarum.
Vi jobbar mest med infiltrationer, trekammarbrunnar och avlopp.
En komplett lista av våra tjänster kan du se nedan.

Vi säljer och levererar krossmaterial - singel, grus, makadam och anläggningsjord
som kan levereras direkt till dig eller hämtas på plats hos oss.

Våra kunder är privata villaägare och fastighetsägare, företag, skogsägare,
fastighetsbolag, lantbrukare, kommuner, större bygg- och fastighetsbolag m.m.

Ska du göra markarbeten är det bra att göra en kontroll av kabelplaceringen på din tomt.
Det kan du göra gratis på ledningskollen.se

• Markarbeten
• Väghyvling
• Last- och grävarbeten
• Utför krossning, sortering av berg
• Krossmaterial
• Dikning

• Nybyggnation av skogsvägar
• Dräneringsarbeten/ filtrering av avlopp
Planering av tomter
• Brunnar, trekammarbrunnar
• Snöröjning för kommun och NCC

 

 

 

Samarbetspartners